artisteri (1)


ARTISTERI (5)


”Kan jag på något vis inspirera eller ingjuta hopp hos dig genom min musik, mina terapier, samtalssessioner eller artiklar, så står mitt hjärta evigt ödmjukt inför det. Jag finns här för att spräcka hål på förlegade fördomar och för att sprida kunskap om våra känslors dolda gåvor.”

~ Anna Vild