#SkogenSjunger

Den 1 maj 2021 ingick Anna ett musikaliskt samarbete med den unga klimataktivisten Anderas Magnusson Läs mer >>


V I L D

Sångerskan som skärskådar dåtid, nutid och framtid med hjälp av poesin.

”Jag sjunger om ordets och tankens inverkan på vår egen – och alla andras historia.

Jag sjunger om den bortglömda trolldomsprocessen på 1600-talet, om den nordiska kvinnans försvunna kulturarv. Jag sjunger om våra känslors dolda gåvor och känslighetens värde ur ett skärskådande perspektiv. Och jag sjunger om sagor som jag genom livet har samlat på. Vissa självupplevda. Andra inte.”

Anna Vild

Senaste releasen

Musiken som poetisk dynamit

Jag kom till en punkt, efter att ha lagt band på mig själv under så gott som alla mina tonår
och största delen av mitt vuxna liv, tills längtan fullständigt sprängde sönder kroppen på mig. Och musiken blev den enda vägen ut.

”Där svar på varför svalorna tystnar och flyger lågt långt före någon annan vet

..varför kloka talar medan vishet lyssnar, det är tidens och svalors hemlighet.”

SVALORS HEMLIGHET – Vild. 2018

.