VILD – var femte person

Dokumentären om högkänslighetens kraft

”Utan min högkänslighet existerar varken min konst eller 

skärskådande intresse för samhällsstrukturer” – Anna Vild

Sveriges första, informativa dokumentärfilm om högkänslighet (HSP) och dess styrkor släpps 1 maj 2021. 

Före detta yrkesofficer Henrik Gustafsson Nicander bytte ut vapnet mot en kamera, sadlade om till dokumentärfotograf och valde att rikta linsen mot personlighetsdraget högkänslighet.

Under vintern 2021 följde han artisten och aktivisten Anna Vild i hennes vardag. Anna har varit medveten om sin högkänslighet i snart tio år och har med hjälp av högkänslighetsexperten Karolina Österman transformerat det som tidigare bemötts som en svaghet och oklarhet, till det viktigaste och vassaste verktyget i hennes konstnärliga verktygslåda. 

Henrik Gustafsson Nicander valde att följa just Anna Vild, då han genom sociala medier upplevt hur hon i sitt konstnärskap spräcker ALLA förutfattade meningar om att högkänslighet och svaghet skulle vara synonymt med varandra. 

– Högkänslighet och överkänslig/labil är två HELT olika saker. Mitt konstnärskap och musik vore ingenting utan mina känselspröt. De är det absolut främsta verktyget i såväl mitt filosofiska som musikaliska arbete, berättar Anna Vild. 

För några år sedan ombads Anna inom musikbranschen att tona ner sin öppenhet kring högkänsligheten – idag är verkligheten en annan. 

Med detta filmdokumentära personporträtt, lyfts personlighetsdragets enorma styrka fram i sin sanna dager. Egenskaper som genom tiderna har fördömts inom allt ifrån trolldomsprocesser till nutida situationer inom vuxenmobbning, diskriminering på arbetsplatser och i kärleksrelationer – ska nu belysas ifrån ett nytt perspektiv på dokumentär OCH musikscenen.

Anna debuterar nämligen som föreläsare i ämnet, där alltifrån hennes musik till livsåskådning kommer bjudas på i ett inspirerande portpurri. 

Var femte person räknas enligt senaste forskningen idag vara bärare av ett mer sensoriskt utvecklat nervsystem. Okunskapen är dock fortfarande förödande stor hos både sjukvård och gemene man, vilket ger upphov till allt ifrån felställda ”hobbydiagnoser” till en kontraproduktiv arbetsmarknad och mental ohälsa.

Läkare Anders Hansen beskriver i ett av tidningen Lands aprilnummer sin teori gällande hur och varför detta personlighetsdrag utvecklats evulotionärt genom historien.

”Han menar att historiskt och evulotionärt har det varit relevant att någon i gruppen har reagerat supersnabbt på vilda djur och andra faror för att varna andra. De sensibelt begåvade, som han beskriver högkänsliga personer, kanske på så vis varit nödvändiga för mänsklighetens överlevnad.” Anders Hansen, LAND, 1 april

Typiska egenskaper hos en högkänslig person:

  • Läser in allt i ett rum på samma gång 
  • Känner in och diagnostiserar människors och djurs mående i rekordfart 
  • Reflekterar och bearbetar intryck på en mycket djup nivå 
  • Hög kreativ prestations – och analysförmåga

 Mer info om HSP här: https://www.hspforeningen.se/hogkanslighet/om-hogkanslighet/

Filmen kommer spelas på Galleri Kontrast i Stockholm under maj månad i samband med Nordens fotoskolas examensutställning.

Dokumentärfotograf Henrik Gustafsson Nicander, som själv är högkänslig, tar examen och byter efter tio år inom försvarsmakten, ut vapnet mot kameran på heltid.

Läs mer om Henrik Gustafsson Nicander:

www.greatwavemedia.se

BOKNING & PRESS:

Anette Ståhl

Enmusa Music & Vingården Östergarn

Tel: +46 707-180 120 
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 35, 118 50 Stockholm

Webb: www.enmusamusic.com