Valan

.efterlyser Gud

– innan. Gudinnan. 

Innan någon glömde stavelsens 

inverkan på det mänskliga intellektets väsen

stavelse, stavande, stav..ens symbolik och placering mellan de gulliga påskkärringarnas små barnben om våren. 

Det allra mest dyrbara sedan alltid, nu dold i en ruska av ris på trappan. Herdestaven. Och sländtrissan, inte längre kvar där i stavens ende. Men i tryckt förvar, i spinnrockens hemliga hantverk och vrå, in i vår tid. Men ekot.. kanske finner vi det påvens hand? 

Men vi efterlyser Gud 

– innan. 

alltså långt innan (!) 

elden tändes

historien brändes 

korset vändes 

Och luvan med insidan klädd i den mjukaste kattens päls

därunder synerna kom under när vi SEJDADE, siade.

Invaggad av den omgivande cirkelns ramsor och lock

Vardalokkur 

Tonen som bar in i visdomens förunderliga källor

stödd längs resan av sejdstaven, de kastade stavelserna, 

besvärjelse, bön och välsigneri

ur treenighetens tre nornors sländtrissa

Urd, Verdandi och Skuld

Då, Nu och Sen

Där varje tråd

för varje själ

en gång var var spunnen

och vävt samman

till livets öden

och sällsamma

resa

Från den tid

då val-djurens egendomliga

ultraljud lärde kvinnorna om lockropets

medicinala kraft

Längs våra vidunderliga, västra kustland

i Norden 

.efterlyser Gud 

– innan

Då valkvinnan

Völvan och Valans spådom

visade sjöfararnas väg över vågorna

genom natten

Gud

-innan

Den poetiska Eddan

nedtecknades 

Eddan

Mormors mors

ord 

om livet på jorden

dess öde

och sen

.efterlyser Gud 

– innan. Gudinnan. 

Alltså 

långt, långt 

innan

årstider med fjärran namn implementerades som ursprungliga, på en geografisk plats där namnen aldrig funnits – pga ett historieförlorat folks så desperat svultna ovilja att se in istället för ut. 

.efterlyser Gud

– innan 

Då ordets och stavelsens, stavens funktion blev ett 

med de mörkaste djupen av tystnad här. 

© Anna Vild