STRÖM. music

Independent och avskalad musik, regelbundet skapad utifrån en meditativ form av musikalisk improvisation. Tanken och önskan med STRÖMs sessioner är att alltid försöka fånga och förädla det råa, sanna och enkla som under konstnärlig improvisation föds från ingenstans, just i stunden.

FullSizeRender (1)

Musikens helhet skapas under liveinspelade ljud -och videosessioner, där tid, rum och varje enskild musikants energitillstånd utgör grunden till vad som blir bandat. Råmaterialet bearbetas sedan i STRÖM.studio i Apple bay.

Inte förrän efteråt vet någon vad som blivit.

STRÖM jobbar lite som vissa av oss upplever att livet fungerar.  Always trust the process.

NU ÄVEN PÅ SPOTIFY