STRÖM. Art Collective

www.stromartcollective.se

en-not-1 〉〉 STRÖM. music  LÄS MER

 clapperboard-29986_960_720  〉〉 STRÖM. creative  LÄS MER

”En surfbräda, ett solnedgångsdränkt, blankt Kattegatt.

Inte mycket behövdes för att visionen om ett konstnärligt nätverk skulle ta form, just den kvällen. Tillsammans blir fler uttryck på samma gång starka. Tillsammans blev VI starka.

– STRÖM.

Inom STRÖM. art collective blir ett flertal aktiva konstnärer, film och musikproducenter till en vackert klingande och effektiv helhet.

Byrån grundades under 2015 av filmskapare, konstnär – och musikerna Niklas Eklund, Anna Vild och Reine Johansson. Byrån fungerar idag både som ett nätverk inom kreativ konsultverksamhet samt som  ett enskilt och fristående, audiovisuellt band.

Medan STRÖM. creative collective idag riktar sig mot interna, liksom både större och mindre affärsverksamheter skapas även regelbundet musik och inspelade live sessioner i STRÖMs eget namn, av och med orginalmedlemmarna.

Gilla STRÖM. på facebook för löpande uppdateringar och information.

00806.MTS