SOFIAINSTITUTET

Leaders of the future and protectors of the ancient past ~

Tillsammans med institutets grundare, författaren och kvinnolivsforskaren Agneta Nyholm driver Anna Vild sedan januari 2020 Sofiainstitutet.se – En utbildningsportal mellan vår historia och framtiden. Sofiainstitutet arbetar genom ledarskapsutbildningar och vetenskapliga biennaler för förening och försoning mellan män och kvinnor, politiska ideologier, andlighet och vetenskap.

Utbildning och litteratur kring ledarskap baserat på biomimik och fredens språk (NVC – Non Violent Communication).

Gå vidare till Sofiainstitutets site: