#NNM2020

Uppropet som år 2020 resulterade i ett minnesmonument för häxprocesserna och i arbetsgrupper för fler kommande minnesmärken runt om i Sverige

För att veta var vi ska, behöver vi en gång för alla, på djupet, bli medvetna om var vi har varit.

Hösten 2019 lade Anna Vild som en del av sitt konstnärliga projekt OVÄSEN – En förlorad historia, grunden till vad som några månader senare skulle växa till en rikstäckande organisation, vilken under januari månad 2020 startade uppropet #NNM2020

I täten tillsammans med Anna fanns några av landets aktiva kvinnohistoriska författare, födelseaktivister och kvinnolivsforskare.

Organisationens motiv var att under året 2020, genom hashtaggen #NNM2020 och ett skriftliga upprop, kasta nytt ljus på ett glömt och ofta förbisett kapitel i vår svenska historiebok. Denna del av vår historia påminner oss om vad som kan hända om vi inte är källkritiska, om vi uppmuntrar jakten på syndabockar och bidrar till ryktesspridning. Historien lär oss också om vad en masspsykos är och vad våra psyken är kapabla till under press och rädsla.

En sk. häxprocess är ett vedertaget och tidlöst samhällsfenomen, förenligt med begreppet gaslighting. En form av manipulation där information förvrängs, förvanskas eller utelämnas eller där falsk information presenteras med avsikten att få offer att tvivla på sina egna minnen, uppfattning och sinneshälsa. Det kan variera från att förövaren endast förnekar ett begånget övergrepp till att iscensätta bisarra händelser med avsikten att desorientera ett offer.

Anna Vild är inte längre aktiv i organisationen, då hennes motiv enbart var att genom sitt konstnärliga projekt initiera en ny debatt i det offentliga rummet. Uppstarten av #NNM2020 var en del av detta projekts första delmål. Något som genererade i den namninsamling som i slutet av 2020 lämnades över till Härnösands kommunstyrelse, som i sin tur ledde till kommunens beslut att avsätta 500.000kr till ett minnesmärke i Härnösand. Stan tillhör den delen av landet där flest offer skördades under den största häxprocessen i vår historia, Det stora oväsendet.