MEDIAL VÄGLEDNING

Att bli medialt vägledd är att bli speglad – på ett djupt och intimt plan. 

I en medial vägledning med mig, känner jag in din energi med hjälp av min nedärvda, klarskännande förmåga. Jag läser av situationen så som den ser ut för stunden och speglar dig med värme, inspiration och omtanke, på det sätt du är redo för.

– Anna Vild

Om vi väl accepterar det faktum som Albert Einstein en gång murade in i de vetenskapliga grundteorierna, blir medial vägledning oerhört mycket enklare att både relatera till och släppa in i våra liv.

Denna form av vägledning är översatt på energispråk detsamma som energiläsning – och det är precis som det låter: En avläsning av ett specifikt energifält. En medial vägledare agerar sedan spegel åt personen i fråga, genom att återge den information som går att förnimma och utvinna ur personens eget fält.

Vi bär alla svar inom oss, sägs det, vilket översatt till energispråk betyder att vi bär all information kring hela vårt själsliga väsen i vårt individuella energifält. Detta energifält som i sig är förbundet till det universella energifältet. Det vill säga: ALLT som existerar. Ur ett energimässigt perspektiv är vi alla ett.

38728900_909705275905769_1816887375138127872_n

Dina tankar är energi. Dina förträngda minnen och dina händer. Ditt förflutna, din framtid, ditt hem, dina pengar och dina relationer.

En medial vägledare är en person, ofta av coachande, empatisk karaktär, med en väl utvecklad intuition och klarseende förmåga. Detta tack vare en extra aktiv och subtilt energikänslig struktur i hjärnan, (främre Insula) där det bland annat finns ett system bestående av s.k. Spindel – och Spegelneuroner som är kopplade till just vad det låter som; Förmågan att spegla. Något som fenomenet empati grundar sig i.

Förmågan är ofta medfödd, men kan alltid övas upp på samma sätt som vi kan öva oss i att bli bättre på att t ex. måla eller sjunga. Dock kommer det alltid, precis som inom måleri eller t.ex sång, finnas dem som bär på en extra utpräglad talang.

pexels-photo-326616

Är du nyfiken på allt som inte syns, men som känns?

En vägledning sker på distans via telefon.

PRIS

Medial vägledning/Reading 30 min: 550 kr

Medial vägledning/Reading 60 min: 900 kr


Fyll i formuläret för att Boka en första konsultation