HSP / Empath – Vad är skillnaden?

38728900_909705275905769_1816887375138127872_nOm man ska hård-dra och generalisera dessa två begrepp, är det kanske enklast att beskriva HSP som själva stammen och Empaten som en av de längsta och mest krokiga grenar utifrån den, med flest smågrenar och bladverk.

Alla empater är högkänsliga, men alla högkänsliga är inte empater.

Utöver trädmetaforen skulle man även kunna likna HSP vid själva hjärnan – och Empaten vid kroppen. Inte för att högkänsliga har svårt att känna in och läsa av energier, tvärtom, men empater bär även förmågan att släppa in energier på djupet i sin egen fysiska kropp. De bär därmed även egenskapen att förflytta sig in i andras energikroppar – och vad som då kan te sig oerhört tufft och dränerande för just en empat i den frågan, är rådande okunskap kring hur man även “går ur de kroppar man gått in i”.

Hur man skiljer på mitt och ditt, helt enkelt. Känslomässigt och energimässigt.

På ett sätt kan empaten beskrivas som högkänslighetens rolls royse, men å andra sidan är den empatiska personligheten något som inte alls matchar med samhället och de krav som ställs på människor som räknas som friska idag. Vilket inte alls gör livet särskilt angenämt för empater alla gånger.

Både högkänsliga och empater går förr eller senare in i den berömda väggen, men skillnaden är ofta att empaten på ett eller annat sätt även blir rejält sjuk och fortsatt trasig om personen ifråga inte tillåts gå in i sin livsuppgift i samband med utmattningens tillfrisknande.

Livsuppgiften är alltid nyckeln till läkning för de flesta, oavsett personlighet – och var och en av oss har vår egen livsplan där vi valt att göra livsuppgiften mer eller mindre framträdande i detta liv. Men för empater är ofta inträdet i livsuppgiften, det enda alternativet för överlevnad efter en period i utmattningssyndromets klor. Utbrända blir vi dock när vi vandrat längs fel väg för länge, vare sig vid är empater eller ej, men något som allt oftare dyker upp på tapeten är det faktum att de flesta som går in i väggen – faktiskt är högkänsliga. Det säger något om mörkertalet, när det kommer till känslighet i sig.

Läs mer om Högkänslighet >> HÄR

Läs mer om Empaten >> HÄR


Skribent: Anna Vild