HON

Hon som galer

Som kan sina galdrar

Formler av ord och

ljud som spänner våra

inre och yttre vatten

Hon som genomskådat och därmed respekterar ordens operation

inom oss

Ljudets operation

inom oss

på cellnivå

Hon som visste det hela tiden

Som föddes in i en fostran där fenomenet var självklart,

för så många tusen år sedan

Hon som tog till sig den nyförvärvade, magiska kunskap i att spinna trådar och att väva

– och gjorde den till sin

Applicerade den på hennes urtida modergudinnas tre aspekter; dåtid, nutid och framtid

Urd Verdandi och Skuld

Hon

som när de patriarkala vindarna för 1.500 år sedan, ifrån sydost rasade in

försvarade sig och accepterades

tack vare sländtrissan hon fäst som symbol högst upp på sin vandringsstav

För vävarkonsten respekterade de guldgrävande inkräktarna djupt

sedan långt tidigare

Men hon

och den uråldriga kunskapen

om tonen och ordet

som brukats långt före det att kläderna började vävas av linblom istället för att skäras ut av djurhudar

Hon som när ytterligare en patriarkal våldsvåg trängde in i Norden för tusen år sedan,

började brännas på bål

Precis som i den nordiska mytologin

där Odin bränner valan Gullveig tre gånger om

på grund av sin frustration över hennes utmanande av hans plats vid tronen

Hon som brann upp både i saga och i verklighet

Hon som av fjortonhundratalets makter ifrån sydost, likställdes med ondskan själv

Och vars nummer bestämdes vara siffran sex

Siffran som inom numerologiska kulturer och matematiska sällskap står för djup, insikt och kunskap som stimulerar sökandet efter visdom

Som bär det grekiska prefixet hexe

Men i norr talades inte grekiska

Här talades ett annat språk

Hennes språk

HÄXA, började hon inte kallas förrän långt efter sin död här

Hundrafemtio år efter den sista bränningen av hennes kulturarv

ungefär.

Så – hon som galer

och som kan sina galdrar

formler av ljud som spänner våra inre och yttre vatten

Hon som kan konsten att läsa stjärnors budskap

i snö och is

Hon, den nordiska roten i frusen jord?

Den stora jordemodern

Valan

Völvan

Blåkullan

Den Heliga Sophia

Jungfru Maria

Var finns hon nu?

© Anna Vild