Vad är högkänslighet?

Vi lever i ett samhälle där både stresstålighet och högpresterande beteendemönster premieras, medan sensitivitet och känslighet i många sammanhang fortfarande förknippas med någon form av svaghet. Ett negativt hinder i vardagen. Men som nu allt oftare erkänns och lyfts upp i sitt rätt ljus. Den sensibla begåvningen reser sig likt fågel Fenix, med siktet inställd mot framtidens ledarpositioner.

” Du är så överkänslig..”

“Det här blev alldeles för flummigt, sorry..”

“Strunta i att bry dig bara, kör ditt race”

“Har du funderat på att söka hjälp för det här?”

“Varför kan du bara inte säga vad du tycker direkt?!”

“Har du blivit religiös eller vad är det med dig nu för tiden?”

“Koncentrera dig mer på dig själv istället, du behöver inte vara så djup varje gång”

“Ta det inte så personligt!”

“Hen är lite speciell..”

“Sköt dig själv och skit i andra..”

“Du blir så himla lätt trött jämt, det är inte friskt..”


Listan på vad en högkänslig person får höra under sitt liv kan göras lång.

Sedan Dr/psykolog Elain Aron år 1991 började publicera sina artiklar utifrån sin forskning kring känslighet har dock begreppet  “highly sensitiv person” sakta tagit plats i ljuset och idag talas det allt oftare öppet om detta personlighetsdrag, som varit en naturlig del av mänskligheten (och djurriket) i alla tider. Därmed närmar vi oss en allt mer upplyst tid där känslighet väger tyngre än stresstålighet bland anställningskraven.

DET HÖGSENSITIVA NERVSYSTEMET – DEN UTBYGGDA FUNKTIONEN HOS SPEGELNEURONEN 

 

Vi är alla olika, men vad som finns gemensamt för ca. 20-30 % av mänskligheten/djurriket är avvikelsen i deras nervsystem. Likt en sensor, slår ett högsensitivt nervsystem snabbare i taket än ett nervsystem som i våra dagar räknas ge “ett mer normalt” utslag. Detta kan röra sig om allt ifrån förmågan att hantera smärta, sin omgivning, hur kläderna sitter.. till att känna av hur andra människor/djur mår eller känner i olika situationer.

”Jag menar att det historiskt och evulotionärt har varit relevant att någon i gruppen har reagerat supersnabbt på vilda djur och andra faror för att varna andra. De sensibelt begåvade, sk högkänsliga personer, kanske på så vis varit nödvändiga för mänsklighetens överlevnad.”

Läkare Anders Hansen, tidningen LAND, 1 april

HSP karakteriserar med andra ord alltså en individ som tenderar att visa stor medvetenhet för subtil stimuli, bearbetar information mer noggrant, och är mer reaktiv till både positiv och negativ stimuli. ⌊Acevedo, B.; Aron, A. & Aron, E.N. m.fl. (2014). Den högkänsliga hjärnan: en fMRI-studie⌋

“Avvikelsen” i fråga kan jämföras med andra typer av personlighetsdrag eller fysiska läggningar – såsom en hög matematisk/logisk förmåga, en nedärv tunnare benstomme eller musikalitet. Det är alltså ingen diagnos, utan ett personlighetsdrag. Men självklart kan detta drag, liksom alla andra personlighetsdrag gå hand i hand med obalanser/sjukdomsbilder av både fysiska och psykiska slag.

Draget bottnar rent fysiologiskt i de hjärnstrukturer som kallas spegelneuronsystemet, en struktur starkt förknippad med empatisk respons och medvetande, bearbetning av sensorisk information och planering av beteende.

I fMRI-studien ⌊Acevedo, B.; Aron, A. & Aron vid University of California och Monmouth University – 2014⌋  kan vi t ex. läsa om hur man genom återupprepad hjärnscanning under längre period kunnat fastställa ett ökat blodflöde och högre aktivitet inom strukturen Anterior Insula hos de högsensitiva hjärnorna. Detta i förhållande till studiens resterande försökspersoner som redan från början visade en mindre uppmärksamhet åt subtil stimuli, bearbetade information mera flyktigt och inte var lika känslomässigt reaktiva.

 • Anterior Insula: Hjärnstrukturen som ligger djupt inne främre hjärnans mitt och som är kopplad till somatosensorisk och interoceptiv information (känslan av kroppens inre tillstånd). Denna hjärnbark består av utvecklingshistorisk äldre bark, så kallad allocortex och räknas ibland till vårt äldre/uråldliga hjärnsystem: limbiska systemet[1]
 • Sturkturen är inblandad i diverse funktioner som är kopplade till homeostas och kognitioner (reglering av kroppsliga funktioner) så som uppmärksamhet och minne, emotioner, empati, språk, tidsuppfattning, balans, smak-, lukt- och hörselupplevelser samt musikupplevelser. I främre delen av Insula finner vi så kallade spegelneuronerna. Nervcellerna som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling, och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ.
 • Andra däggdjur som har den här typen av nervceller är människoapor, valar, delfiner och elefanter. 

LÄS MER om Spegelneuronernas fantastiska funktion i → Läkaratidningen.se


Ur Chef & Karriär 2021

”Det faller sig naturligt för en HSP att se konsekvenser av beslut. Studier med hjärnskanning har visat att de har lätt för att identifiera problem, bidra med nyskapande idéer och långsiktiga lösningar.

Journalisten Pia Rockström, som skrivit boken Sensitivt ledarskap, menar att dessa egenskaper är en stor tillgång som ledare och att vi måste vidga synen på ledarskap så att fler sensitiva vågar ta ledarpositioner.”

UNIONENS medlemstidning Chef & Karriär maj 2021

HSP – ett personlighetsdrag som ger styrkor i ledarskapet

Charlotta Lagerberg-Thunes, författare, föreläsare och beteendevetare: att leda med känsla ger dessa tio fördelar >>

ATT GÅ IN I VÄGGEN

En person som växer upp i en värld där enbart stresstålighet och högpresterande egenskaper premieras, lär sig oerhört snabbt att anpassa sig efter just den mallen. Trots att nervsystemet oftast i dessa personers fall inte alls matchar kriterierna.

I samband med anpassningen lär sig också dessa personer att snabbt klippa banden till och oftast helt stänga av alla de fantastiska gåvor och förmågor som högkänsligheten i själva verket bär med sig. Förmågor som samhället idag egentligen är i ett så enormt stort behov av.

Detta ”omedvetna/framtvingade val av att stänga av” för en högkänslig person resulterar med tiden så gott som alltid i en eller annan form av fysiskt sjukdomstillstånd/ obalans. Något som kanske närmast kan liknas vid ett vulkanutbrott pga allt som oftast i tidig ålder just trängdes undan.

Detta för att personen ska vakna upp och påbörja resan mot att hämta tillbaka sig själv igen.

Vulkanutbrottet som inte allt för sällan tar sig till uttryck i vad vi ofta kallar för utbrändhet, att gå in i väggen eller annan typ av yrkesskada, är då självklart i sig en gåva som är otroligt viktig att se på igenom kärleksfulla, nyfikna och ömsinta glasögon.

Sanningen bakom orsaker och vägledningen tillbaka till sin innersta, sanna essens upptäcks med hjälp av just dessa glasögon – och när vi genom dem undersöker ledtrådarna som döljer sig i personens nuvarande fysiska symtom, i dagdrömmarna ifrån barndomen och i individens djupaste längtan.


Magin i personlighetsdraget 

Får ett högkänsligt frö chansen att växa och verka i rätt jord, kan sannerligen vad vi ofta kallar för mirakel – ske. Det är “inte för inte” som högkänsliga barn ofta går under benämningen Orkidébarn.

Orkidéplantan som med rätt näring och klimat bjuder oss på dem allra vackraste – och STARKASTE blommorna, när det väl att tid för blomning.

Läs även mer i Svenska Dagsbladets fantastiska serie om just Orkidébarn och högkänslighet från 2012  HÄR >>

UTMÄRKANDE GÅVOR

Generellt kan man säga att dessa blommor representeras i 10 övergripande egenskaper hos en högkänslig person:

 • Förmågan att scanna av sin omgivning i rekordfart
 • Förmågan att se verkligheter ifrån ett helikopterperspektiv – att se alla pusselbitar på samma gång
 • Förmågan att ha en finkänsla /näsa för detaljer och nyanser i alltifrån kommunikation till visuella uttryck
 • Förmågan att känna vad som sker “under ytan”, hur andra personer verkligen mår och hur dessa personer t ex. bör/behöver eller helst vill bli bemötta
 • Förmågan att förädla inre bilder, speglingar och upplevelser i olika former av estetiska uttryck (skrift, foto, musik, inredning, dans, måleri, teater, matlagning etc.)
 • Förmågan att förstå hur hen bör spegla sin omgivning för bästa möjliga “anpassning”
 • Förmågan att känna djupt både med och för människor, djur och natur
 • Förmågan att “trolla” fram helt nya och unika koncept och idéer som t ex. speglar en specifik efterfrågan eller sammanhang
 • Oförmågan att gå emot sig själv och sin egen sanning under längre perioder
 • Förmågan att beröra, provocera och öppna upp andra människor genom att helt enkelt bara uttrycka sina egna känslor/förnimmelser

Dessa egenskaper är samtliga som synes ofta förknippade med en relativt omärkbar kvickhet och intensitet, vilket självklart då resulterar i att det högsensitiva nervsystemet snabbare blir överstimulerat, i jämförelse med ett mindre sensibelt nervsystem.

Denna överstimulans kan yttra sig i allt ifrån extrem trötthet och folkskygghet till sjukdomstillstånd eller känslomässiga breakdowns.

 – Något av det värsta en överstimulerad, högkänslig person kan tvingas uppleva är att i dessa skeden bli missuppfattad eller avvisad pga själva överstimulansens uttryck.

Tyvärr sker detta på daglig basis, på grund utav den än så länge rådande okunskapen i ämnet. Och alldeles för många individer missvisas in i verkligheter som hör mer komplexa obalanser eller psykiska sjukdomsdiagnoser till idag.


Denna sammanställning är gjord av Anna Vild, som också skrivit en hel del musik på temat. Mer information om högkänslighet hittas hos HSPföreningen.se . Söker du kontakt med likasinnade eller vill komma i kontakt med ett kreativitet nätverk är du välkommen till gruppen HSP & Kreativitet på facebook HÄR >>