Anna Vild släpper singeln ELDEN på skärtorsdagen 

Anna Vild är både aktuell med singeln Elden och i Sveriges första dokumentärfilm, Vild – var femte person om högkänslighet. Singeln Elden är en modern hälsning från kvinnorna som brändes på bål och idag kallas för påskkärringar. Anna Vild lyfter fram en patriarkalt strukturell verklighet och historien bakom påskkärringen, så som hon och många forskare och författare med henne ser det. 

Annas ord om Elden: https://youtu.be/srbLs3C4Ko4

• Se tillhörande kampanj och samtalsserien EKO Anna driver på temat som låten Elden är skapad ur: https://youtu.be/G2vbsNVZw4w
Anna Vild har i många år studerat vår nordiska folkhistoria och arbetat mycket med att sprida kunskap och information kring häxprocesserna på 1600-talet. Hon kunde tidigt se kopplingar mellan okunskapen kring personlighetsdraget högkänslighet (som var femte person inkl. hon själv) besitter och just häxprocesserna. 

Hon lyfter genom sin musik och sitt berättande fram de försvunna delarna av vår nordiska historia och förändra den enorma kunskapsbrist som råder, som resulterat i konsekvenser som både kvinnor och män får genomlida och brottas med än idag.

”Att studera häxprocesserna har gett mig nycklar till ett många tusen år gammalt kulturarv, som totalt vänt upp och ner på allt jag trodde jag redan visste om Norden.” – Anna 

Den 1 maj är Anna aktuell i den första informativa dokumentärfilmen som utforskar personlighetsdraget högkänslighet i Sverige – något som var femte människa bär på. Som förr behandlats en svaghet, men som nu börjar ses som en styrka. I filmen Vild – var femte person följer filmfotografen Henrik Gustafsson Nicander Anna i hennes privatliv och arbete som låtskrivare, berättare och sanningssökare som visas på Galleri kontrast i Stockholm under hela maj månad. 

Den nordiska poplåten ELDEN är producerad av Patricio Silva och släpps på alla musikplattformar på skärtorsdagen den 1 april 2021.

Se och lyssna mer här:Hela låten ELDEN:

Grundare av www.trolldomsprocesser.se 

Under 2020 inledde Anna ett samarbete med juristen, författaren och fd försvarsadvokaten Annika Andebark som har gett ut boken ”Oväsen i Älvdalen” om häxprocessernas början, fram till idag. Tillsammans driver de den nya YouTubekanalen TROLLDOMSPROCESSER Se här där Anna under sommaren 2020 regelbundet uppdaterat från sin studieresa i nordvästra Dalarna, häxprocessernas vagga. Här besöker hon fäbodar och fördjupar sig i fäbodkulturen och lockropet kulning. Hon möter ättlingar till de första häxanklagade kvinnorna i Sverige och dyker ner i sökandet efter orsakerna till varför det hände just där, just då. Detta diskuteras nu vidare i samband med släppet av ELDEN – i samtalsserien EKO som Anna leder på youtubekanalen.

BOKNING & PRESS

Anette Ståhl

Enmusa Music & Vingården Östergarn

Tel: +46 707-180 120 
Adress: Wollmar Yxkullsgatan 35, 118 50 Stockholm

Webb: www.enmusamusic.com